Distribusjon

Samarbeid?

Det produseres mer norsk musikk enn noen gang, og vi får mange henvendelser i uka om distribusjon. På grunn av nedgangen av fysiske utsalgssteder og fysisk salg generelt i Norge ser vi at det ikke lengre er mulig for oss å tilby kun fysisk distribusjon. Det vil være mulig å inngå en fysisk+digital eller digital avtale med oss, der digital distribusjon blir gjennom en av våre samarbeidspartnere på digital distribusjon. Merk at det i tillegg til en distribusjonsavgift kommer en oppstartsavgift. I tillegg tar vi en andel av tildelte publiseringsstøttemidler fordi den erstattet den tidligere innkjøpsordningen, men vi tilbyr oss å legge inn søknadene for dere om ønskelig.

Vi er først og fremst interessert i å jobbe med plateselskaper som har en langsiktig plan, som har et godt opplegg for markedsføring og som har artister som turnerer jevnlig. Fyll ut skjemaet under så hører du fra oss innen 1-2 uker:

Vi må ha tilsendt musikk. Soundcloud linker er foretrukket.

Mer info om små labler under.

  Tlf:

  Labelnavn:

  Artister:

  Presentasjonstekst:

  Linker hjemmeside/facebook:

  Vedlegg musikkfil:

  Artister som utgir plate på egen label

  Det er vanskelig å få distribusjon for artister som utgir sine egne plater, – ikke fordi musikken er dårligere, men fordi Musikkoperatørene fort ville ende opp med 500 leverandører med én plate hver, og det er en tung måte å drive distribusjon på. Man tjener ikke penger hvis man deler opp leverandørene i så små enheter. Eneste sjanse er at du er en svært innarbeidet artist, hvor vi er sikre på at salget blir stort.
  Hvis du er en debutartist eller en moderat kjent artist, har du likevel noen valg.

  Ta kontakt med et plateselskap som allerede har distribusjon (se gjerne på labellisten vår). Finn en label som holder på med omtrent det samme som deg, send demo og ta kontakt med dem. Fordelen med å utgi hos et etablert selskap, er at de sitter på kunnskap, nettverk, profil og distribusjon. Ulempen er at du tjener mindre.

  Du velger å utgi platen selv og ordner alt på egenhånd (inkl distribusjonen). Hvis du lykkes med dette, og selger mange plater, vil markedsverdien din stige, og et plateselskap vil kanskje være positive til din neste utgivelse.

  Noen tips vedrørende egen distribusjon.

  Det er vanlig oppfatning at tilgjengelighet er viktig. Vår erfaring er at tilgjengelighet ikke er viktig før det finnes etterspørsel. En lokal artist, med stor etterspørsel lokalt og liten etterspørsel forøvrig, kan selge bra lokalt, men tilnærmet ingenting i resten av landet, selv om platen er tilgjengelig i de fleste større plateforretningene. Lokal etterspørsel kan dekkes uten at platen er i full, landsdekkende distribusjon.
  Du kan dekke lokalmiljøet selv, med en overkommelig innsats.
  Besøk de platebutikkene hvor du er sikker på at etterspørselen vil komme. Spør om de er villige til å ta for eksempel 10 eller 25 plater i kommisjon for deg, og besøk dem på nytt etter noen uker. Da får du betaling for det som er solgt, og setter i beste fall igjen flere plater. Slik fortsetter du til salget har stoppet opp.
  Besøk evt. andre forretninger (bensinstasjoner, dagligvare, forretninger som allerede har et musikkstativ), og tilby samme opplegg.
  Selg plater direkte fra scenen. De siste årene har dette blitt stadig viktigere. Husk alltid å ta med plater på jobb. Tilby dem gjerne for ca 200,- for CD og 350-400,- for LP med autograf. Mange artister selger i dag mer plater på konserter, enn distributøren selger gjennom platebutikkene. Dette gjelder også en del etablerte artister.
  Fordelen med denne formen for distribusjon er at du selv sitter igjen med størsteparten av fortjenesten.