KONTAKT

Musikkoperatørene AS

TLF: 23 31 01 20

Ønsker du distribusjon? Fyll inn info her: Skjema forespørsel distribusjon

Musikkoperatører

Helge Wesbye, daglig leder
økonomi, daglig drift
mail: helge.westbye@musikkoperatorene.no

Håkon Gjesvik, daglig leder (sykmeldt)

Maria Nergård, ACT label manager, eksportsalg
key account, sosiale medier, digitalt
Tlf: 23 31 01 24
mail: mn@musikkoperatorene.no

Jeanette Stigen, salg Norge
publiseringsstøtte, sosiale medier, strekkoder, NCB, avregninger
Tlf: 23 31 01 25
mail: js@musikkoperatorene.no

Musikkoperatørene AS

Storgata 7

0155 Oslo

Org.nr. 974 684 144