Label info

Kort huskeliste for utgivelser.

Alle plater må ha et unikt bestillingsnummer, som gjerne kan være en blanding av noen bokstaver (forkortelse for labelen) og deretter et nummer. For et tenkt plateselskap Norge Records kunne første utgivelse hete NRCD 201, og neste NRCD 202, osv. (Ikke bruk nuller foran det tellende tallet, og heller ikke mer enn ca. 8 karakterer til sammen i hele nummeret. Tips: ikke begynn på nr.1 – velg heller en hundreserie og start med for eksempel NRCD701).

 • Bestillingsnummeret skal stå på begge de smale ryggsidene av CD-boksen/LP-en, på bakkortet, på baksiden av boken og på selve plata. Les grundig korrektur på dette slik at disse 5 gjengivelsene er identiske!
 • Skap gjerne et seriepreg ved å gjenta farger, ha logoen på samme sted, bruke samme estetikk på coveret, holde seg til en bokstavtype, osv.
 • CD/LP må ha en strekkode, som skal stå på bakkortet. Musikkoperatørene kan gi deg en dersom platen blir distribuert gjennom oss. Du kan sjekke at strekkoden er korrekt ved å se på lengden på strekene. Den første, en av de midterste og den siste streken skal gå litt lengre ned enn de andre.
 • Boken må være oversatt til engelsk hvis utgivelsen skal eksporteres (i praksis betyr det at de fleste utgivelsene bør ha engelsk tekst). Hvis ikke for- eller baksiden er forståelig for engelsktalende, må det minimum stå: ”Information in English inside”. Det er tilstrekkelig å ha et ”English summary” hvis du ikke vil oversette hele den norske teksten, men husk alltid å tilpasse den engelske teksten til utlendinger som ikke har noen særlige kunnskaper om Norge eller norsk musikk.
 • På bakkortet kan også alle navnene på sporene oversettes til engelsk.
 • Info om opptaket; tid, sted, tekniker, produsent, etc kan gjerne stå på nest siste side av boken. Det blir ofte trangt (og stygt) og ha det på bakkortet.
 • Forsiden: er svært viktig. Kundene bruker ofte 1 sekund pr. cover når de står og blar i butikkene. Sørg for at budskapet er tydelig! Fremhev de viktigste tingene. Gjør det så enkelt som mulig. Ikke overøs coveret med tekst. Skal logoen på samme sted hver gang? Godt kjente artister står ganske fritt med hensyn til cover, mens mindre kjente artister bør gjøre det lett for butikkene og publikum å forstå hvilken musikksjanger platen inneholder.
 • Resten av boken: husk engelsk. Hvis boken er over ca. 16 sider, blir den fort fillete når man tar den inn og ut av omslaget. Bruk gjerne boken til å markedsføre dine øvrige utgivelser (en liste over andre utgivelser, evt. med bilde). Henvis til egen hjemmeside og vår hjemmeside www.musikkoperatorene.no .
 • På bakkortet: strekkode, bestillingsnummer, nummerering av sporene (fra 1 og oppover), navn på spor (husk evt engelsk), komponist og evt. arrangør og tekstforfatter bak hvert spor, varighet. Husk også denne teksten: ”Distr: Musikkoperatørene, www.musikkoperatorene.no”
 • På begge de smale ryggsidene skal både bestillingsnummeret og artist og tittel stå. Velg en tydelig skrifttype.
 • På CD’en/LP-en skal artist, tittel og bestillingsnummer stå. I tillegg skal NCB’s standardtekst og logo stå (om kopiering, osv). Dette er en standardtekst som de fleste grafiske designere har.
 • En eller flere labler? Hvis du utgir musikk som er sjangermessig er svært forskjellig (for eksempel jazz og klassisk), bør du vurdere å legge dem på hver sin label. Dette er spesielt en fordel for distributører i utlandet som oftest jobber med noen utvalgte sjangere, og utelater andre. Har du en label for hver sjanger, er det enkelt og gi jazzlabelen til en jazzdistributør, klassisk til den klassiske, o.s.v.

Nystartede plateselskaper med ambisjoner om å utgi minst 2-3 plater hvert år med forskjellige artister:

Selv den lengste reise begynner med det første skritt, og selv de største plateselskapene har begynt med sin første utgivelse. Vi ønsker å gi alle nystartede selskaper en fair sjanse til å vise sine ambisjoner og planer. Send oss en info om platen du planlegger, og gjerne noen smakebiter av andre prosjekter også.

Her finner du også en sjekkliste over ting du må huske for hver utgivelse. (Sjekkliste for CD/LP-produksjon – se overskriften nedenfor).

Kronologisk rekkefølge for hver utgivelse

Helst en måned før release (og aller senest når masteren sendes til fabrikken) må vi ha følgende informasjon om utgivelsen: bestillingsnummer, artist, tittel, antall CD’er/LP-er i boksen, om den skal være fullpris eller evt lavere pris, innspillingsår, utgivelsesdato og hva som skal skje i den forbindelse (kun stikkord), label, sjanger, strekkode, om det er digipack eller vanlig plastboks og om det er engelsk tekst for eksport i boken.

Plater må leveres til Diskos senest et par uker før release.

Salgsskriv/pressemelding sendes til infomailen: info@musikkoperatorene.no senest to uker før release. Dessuten info om hvor artisten er fra, eller kan forventes å selge ekstra bra (finnes det noen lokalmiljøer, el.l.). Opplys gjerne om hvor mye artisten solgte av sin forrige utgivelse.

Musikkoperatørene lager nyhetsskriv hver torsdag/fredag som sendes til kundene.

Platene sendes fortløpende til dem som bestiller, og vil være hos de største butikkene i løpet av uken.
Du kan sende plater til pressen og radio/TV for anmeldelse. HUSK at det ikke bør stå i media før platene ligger i butikkene. Ellers blir publikum irriterte, butikkene skjønner ikke alltid hvilken plate de snakker om, og du går glipp av salg.

Etter hvert som anmeldelsene komme på trykk, er det fint om du sender et sitat til oss (vi leser ikke alle avisene hver dag…). Send avisens navn, dato, sitat og anmeldelser til alle@musikkoperatorene.

Markedsføringen deles på følgende måte: Musikkoperatørene informerer detaljist- og grossistleddet og utenlandske distributører. Nyhetsskriv og evt. kampanjer sendes til kundene på e-post hver uke. Butikkene styrer selv hvilke titler de vil ta inn og evt. i hvilke antall.
Resten av markedsføringen (som er den viktigste delen), er plateselskapets og artistens ansvar. Dette inkluderer all aktivitet overfor publikum, slik som anmeldelse i presse, presentasjon i radio / TV / nærradio, annonsering m/m (bruk fantasien).

Artister som utgir plate på egen label

Det er vanskelig å få distribusjon for artister som utgir sine egne plater, – ikke fordi musikken er dårligere, men fordi Musikkoperatørene fort ville ende opp med 500 leverandører med én plate hver, og det er en tung måte å drive distribusjon på. Man tjener ikke penger hvis man deler opp leverandørene i så små enheter. Eneste sjanse er at du er en svært innarbeidet artist, hvor vi er sikre på at salget blir stort.
Hvis du er en debutartist eller en moderat kjent artist, har du likevel noen valg.

Ta kontakt med et plateselskap som allerede har distribusjon (se gjerne på labellisten vår). Finn en label som holder på med omtrent det samme som deg, send demo og ta kontakt med dem. Fordelen med å utgi hos et etablert selskap, er at de sitter på kunnskap, nettverk, profil og distribusjon. Ulempen er at du tjener mindre.

Du velger å utgi platen selv og ordner alt på egenhånd (inkl distribusjonen). Hvis du lykkes med dette, og selger mange plater, vil markedsverdien din stige, og et plateselskap vil kanskje være positive til din neste utgivelse.

Noen tips vedrørende egen distribusjon.

Det er vanlig oppfatning at tilgjengelighet er viktig. Vår erfaring er at tilgjengelighet ikke er viktig før det finnes etterspørsel. En lokal artist, med stor etterspørsel lokalt og liten etterspørsel forøvrig, kan selge bra lokalt, men tilnærmet ingenting i resten av landet, selv om platen er tilgjengelig i de fleste større plateforretningene. Lokal etterspørsel kan dekkes uten at platen er i full, landsdekkende distribusjon.
Du kan dekke lokalmiljøet selv, med en overkommelig innsats.
besøk de platebutikkene hvor du er sikker på at etterspørselen vil komme. Spør om de er villige til å ta for eksempel 10 eller 25 plater i kommisjon for deg, og besøk dem på nytt etter noen uker. Da får du betaling for det som er solgt, og setter i beste fall igjen flere plater. Slik fortsetter du til salget har stoppet opp.
Besøk evt. andre forretninger (bensinstasjoner, dagligvare, forretninger som allerede har et musikkstativ), og tilby samme opplegg.
Selg plater direkte fra scenen. De siste årene har dette blitt stadig viktigere. Husk alltid å ta med plater på jobb. Tilby dem gjerne for ca 200,- for CD og 350-400,- for LP med autograf. Mange artister selger i dag mer plater på konserter, enn distributøren selger gjennom platebutikkene. Dette gjelder også en del etablerte artister.
Fordelen med denne formen for distribusjon er at du selv sitter igjen med størsteparten av fortjenesten.